ТРЕТО НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПП “ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
гр. София, район „Оборище“, ул. Бенковски“ № 7, ет.2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Националният съвет на ПП “Движение България на гражданите“, съгласно чл. 30, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Устава на партията, на свое редовно заседание, проведено на 30.07.2016 г., единодушно реши:
Свиква Национално събрание на 01.10.2016 г. в 11:00 ч. във Фестивален и конгресен център – Варна, зала 1, бул. "Сливница”, №2 в град Варна, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на ПП „Движение България на гражданите” и проект за политическа резолюция.
2. Обсъждане и приемане на правила за избор на Председател и членове на Национален съвет и Контролен съвет.
3. Избор на Избирателна комисия.
4. Обсъждане и приемане на промени в Устава.
5. Избор на председател на ПП „Движение България на гражданите”.
6. Избор на Национален и Контролен съвет.


Регистрацията на делегатите започва в 09:00 ч.
Събранието е свикано по инициатива на Националния съвет.
 
 
 
 
 

 
ЛИЦА
 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта