НАУЧИ ИСТИНАТА

Наследството на ГЕРБ в енергетиката
Публикувано на 27.02.2013 в Актуално, Научи истината, прочетено 2218 пъти

Критична ситуация в “Мини Марица-Изток”

Несъбрани вземания на предприятието – над 100 млн.лв., от които над 70 млн.лв. дългосрочни.

Свръхзадлъжнялост – над 80 млн.лв.

Източване на печалбата от Министерството на финансите.

Неизпълнение на инвестиционната програма и остаряла минна техника, което може да доведе до срив на доставките за централите.

Назначение на некомпетентни членове на ръководствата – смяна на три ръководства за три години.

Изводи: Дружеството се води към умишлен фалит, с цел скрита приватизация. Интерес от чуждестранни компании – вносители на въглища, които да изместят българските производители на въглища.

Енергийна бедност

Преди 2009 г. – 300 000 домакинства ползват енергийни помощи

2012 г. – 200 000 домакинства ползват енергийни помощи

Парите за енергийни помощи са намалени от 100 млн.лв. на 80 млн.лв.

Причини за високите сметки за електроенергия

Цената на енергията произвеждана от Марица Изток 1 и 3.

Признатите от ДКЕВР 100 млн.лв. инвестиции в частни ТЕЦ-ве.

Топлофикация София – най-високата цена на електричество – над 300 лв. на мегаватчас при пет пъти по-ниска пазарна цена.

Къде се продава евтината енергия от държавната

ТЕЦ „Марица изток 2” ?

На фона на нестихващи протести и множеството отправяни въпроси и предлагани решения за намаляване цената на електрическата енергия „дълбоко скрит” остана въпросът Къде се продава евтината енергия от държавната ТЕЦ „Марица изток 2”?

ТЕЦ „Марица изток 2” е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. От 18.09.2008 г. капиталът на централата е собственост на Български енергиен холдинг ЕАД.

В структурата на производителите на електрическа енергия от въглища по мощности ТЕЦ „Марица изток 2” се подрежда на първо място, което определя и неговата лидерска позиция в региона. Както се вижда от таблицата по-долу единствената по-голяма електрическа централа в страната е АЕЦ „Козлодуй”.

Електрическа централа

Инсталирана мощност

Забележка

АЕЦ „Козлодуй”

2 000

без блокове 1 до 4

(100% държавна собственост)

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД

1 586

(100% държавна собственост)

ТЕЦ „Варна” ЕАД

1 260

извеждат се блокове

(100% частна собственост)

„Контур Глобал Марица Изток 3“ ЕАД

960

(100% частна собственост)

„Ей и Ес – 3С Марица Изток 1” ЕООД

670

(100% частна собственост)

„ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД

630

(100% частна собственост)

Брикел АД

200

(100% частна собственост)

„ТЕЦ МАРИЦА 3” АД

120

(100% частна собственост)

Брутното производство на електрическа енергия у нас за 2011 г. по данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е 50 700 000 хил.kWh. За същата година крайното потребление на електрическа енергия в страната възлиза на 29 500 000 хил.kWh.

Естествено възниква въпросът как през 2011 г. от достигналите до крайните потребители 29 500 000 хил.kWh делът на най-голямата ТЕЦ „Марица изток 2” е само 2 167 559 хил.kWh, което се равнява на 7,35%. Този въпрос е още по-актуален като се отчете цената на електроенергията, произвеждана от ТЕЦ „Марица изток 2”- най-евтината от всички ТЕЦ и съпоставима с тази от АЕЦ. В допълнение от приложените по-долу таблица и графика се вижда, че този „феномен” не е от ден – два, а бомбата със закъснител, наречена дял на ТЕЦ „Марица изток 2” на регулирания пазар е заложена още през 2010 г. Нещо повече, същите капани са заложени и за текущата 2013 г., като дори аналогично на ситуацията в АЕЦ „Козлодуй” се предполага, че договорите на свободния пазар са вече сключени.

Гореописаните цифри налагат следното „обосновано предположение” - съществува схема за облагодетелстване на определен кръг лица, посредством закупуване на евтина електроенергия от ТЕЦ „Марица изток 2” и продажбата й незнайно на кого на пъти по-висока цена. Доказването или отхвърлянето му може да се осъществи само като се отговори на следните неудобни въпроси:

- Защо въпреки кризисната ситуация вече 20 дни никой не споменава ТЕЦ „Марица изток 2”, която също като АЕЦ „Козлодуй” е алтернатива за по-добро регулиране на цената тока?

- Кой и защо през 2010 г. „изведе” на свободния пазар ТЕЦ „Марица изток 2” и защо тази тенденция се запазва и до днес?

- Кои са облагодетелстваните фирми, закупували електроенергия от ТЕЦ „Марица изток 2”?

- Продава ли „скандалният директор на ТЕЦ „Марица изток 2” ток без търг или конкурс? (Препратка в-к „Стандарт” от 26.08.2009 г. http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=291199)

Христо Ангеличин, член на Националния съвет на “Движение България на гражданите”

Тагове: Движение България на гражданите, Меглена Кунева, ГЕРБ, БСП, избори, манипулации, коалиция, ДПС, партия, Борисов, Христо Ангеличин, истина, енергетика, ТЕЦ, въпроси

СПОДЕЛИ:

 
ЛИЦА
 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта