ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ

Приоритетите в бъдещата програма на ПП „Движение България на гражданите“, която ще бъде изпълнена при управлението на партията, съдържат три основни стълба.

Първият стълб е „гражданският“, който ще гарантира овластяване на хората чрез въвеждането на механизми за контрол върху властта, премахване на пречките пред провеждането на местни референдуми и стъпки към приемането на нова Конституция.

Вторият стълб в управленската програма на партията е посветен на „икономиката“. България се нуждае не само от стабилност, а от растеж. Именно затова, ПП „Движение България на гражданите“ подготвя реални реформи в здравеопазването, образованието, администрацията и пенсионната система. Целта на първият ни мандат е да възстановим икономическите нива от преди 2009-та година и да осигурим икономически растеж над средния в Европейския съюз.

Третият стълб на управленските приоритети е озаглавен „България на бъдещето“ и предвижда радикална реформа в съдебната система и изваждане на прокуратурата от съдебната система, пряк избор на членовете на Висшия съдебен съвет и отпадане на парламентартната квота на Съвета, както и въвеждането на електронно гласуване и премахване привилегиите на властта.

Конкретните елементи на управленската програмата ще бъдат представени в началото на 2013-та година. Призоваваме гражданите да участват в нейната подготовка с експертни коментари и предложения в областите описани по-долу. За да се включите в секторните групи, моля, изпратете CV и мотивационно писмо на адрес office@grajdani.bg със заглавие на писмото "За експертна група: (име на групата)".

СЕКТОРНИ ГРУПИ :

 • Външна политика и ЕС
 • Вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана
 • Енергетика
 • Здравеопазване
 • Земеделие
 • Икономика, бюджет и финанси
 • Култура
 • Образование и младеж
 • Околна среда
 • Право и антикорупция
 • Регионална политика и местно самоуправление
 • Транспорт
 • Труд и социална политика


 

 
ЛИЦА
 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта