Изпълнителен съвет

Висше образование: машинен инженер. Съдружник и търговски директор в частна фирма. Учредител на ПП „Движение България на гражданите“.

Председател на районната организация на ДБГ – Илинден, град София.

Магистър по право от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и доктор по икономика от УНСС. Основател и директор на Радио Фреш и Радио Мила Голд. Работил като член на УС на Българското национално радио до юли, 2016г. Член на Съвета на директорите на “Медийна група България”- издател на вестници и списания, вкл. “ 24 часа”, “168 часа” и други. Преподавател в УНСС към Катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост”. Адвокат.

Висше образование по педагогика в Учителски институт „Св.Иван Рилски“.

Управител на „Акварели“ ЕООД.

Председател на Общинския съвет - Лъки - мандат 2003-2007 г. и 2011-2012 г.

Бакалавър по Икономика и Международен туризъм, с немски. Магистър по Икономика и туризъм с английски език. Докторант по икономика с направление туризъм и човешки ресурси. Секретар в Парламентарната група на Реформаторски блок, Народно събрание.

Председател на район Средец, София.

Магистър педагог - предучилищна и начална училищна педагогика в Софийски университет „Св. Климент охридски“. В момента е учител ДГ 184 "Мечо Пух". Преди това е работила като главен експертен сътрудник в КВНОЖГ към 43-то НС. Има и стаж като старши експерт "Социални дейности и спорт" в СО - Район „Оборище“. Работила като помощник възпитател, учител в детска градина е заместник директор на ЧОУРЧО "Българско школо".

Съучредител на ДБГ и секретар на група „Образование“ към ДБГ.

Нагоре