Изпълнителен съвет

Висше образование: машинен инженер. Съдружник и търговски директор в частна фирма. Учредител на ПП „Движение България на гражданите“.

Председател на районната организация на ДБГ – Илинден, град София.

Магистър по право от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и доктор по икономика от УНСС. Основател и директор на Радио Фреш и Радио Мила Голд. Работил като член на УС на Българското национално радио до юли, 2016г. Член на Съвета на директорите на “Медийна група България”- издател на вестници и списания, вкл. “ 24 часа”, “168 часа” и други. Преподавател в УНСС към Катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост”. Адвокат.

Висше образование по педагогика в Учителски институт „Св.Иван Рилски“.

Управител на „Акварели“ ЕООД.

Председател на Общинския съвет - Лъки - мандат 2003-2007 г. и 2011-2012 г.

Бакалавър по Икономика и Международен туризъм, с немски. Магистър по Икономика и туризъм с английски език. Докторант по икономика с направление туризъм и човешки ресурси. Секретар в Парламентарната група на Реформаторски блок, Народно събрание.

Председател на район Средец, София.

Магистър по Икономика в Университета за национално и световно стопанство. Докторант по Икономика и управление с изследователски интереси в областта на транспортната инфраструктура, управлението на транспортни инфраструктурни проекти и градска мобилност. С дългогодишен управленски опит в сферата на туризма. Учредител на “Движение България на гражданите”. Бивш председател на структурата в район “Лозенец”, гр. София.

Нагоре