Магистър по икономика в УНСС. От 1989 работи в банковия сектор. До 2001 г. се занимава с управление на финансови активи. Един от основателите на Българската дилърска асоциация и неин председател в периода 1998- 2002 г.

От 2001 до 2011 г. е председател на борда на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите. Член е и на изпълнителния съвет на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозитите.

Учредител и член на Изпълнителния съвет на ПП „ Движение България на гражданите“.

Член е на секторна група „Икономика и финанси“.

Нагоре