Магистър педагог - предучилищна и начална училищна педагогика в Софийски университет „Св. Климент охридски“. В момента е учител ДГ 184 "Мечо Пух". Преди това е работила като главен експертен сътрудник в КВНОЖГ към 43-то НС. Има и стаж като старши експерт "Социални дейности и спорт" в СО - Район „Оборище“. Работила като помощник възпитател, учител в детска градина е заместник директор на ЧОУРЧО "Българско школо".

Съучредител на ДБГ и секретар на група „Образование“ към ДБГ.