Изпълнителен съвет

Магистър по медицина. Работи в Дерматологичен кабинет – ДКЦ 1, град Сливен.

Общински съветник в ОбС – Сливен, секретар на Комисия по здравеопазване.

Областен координатор ДБГ – област Сливен.

Завършил е Националната художествена академия, специалност „Книга и печатна графика“. Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства.

Работи в областта на графичния дизайн на книгата и печатните издания. Автор е на графичния дизайн на над 200 книги и на редица пощенско-филателни издания.

Има публикувани илюстрации към рубрики на големи ни ежедневници. Преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Учредител на ПП „Движение България на граж- даните“. Ръководител на секторна група „Култура“.

Магистър по „Икономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Експерт в областта на образованието и финансите.

По-голямата си част от трудовия си стаж е прекарал в Министерство на образованието и науката. Заемал длъжността началник отдел, директор на дирекция „Финанси“, а от 2005 до 2009 г. е главен секретар. Ръководил е екипите за финансова реформа в областта на висшите училища.

Народен представител в 43-то Народно събрание и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание.

Заместник-председател и организационен секретар на ПП „Движение България на гражданите“. 

Висше образование в Петербургския държавен университет.

Народен представител в 43-то Народно събрание и Председател на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисия по образованието и науката.

Учредител на ПП „Движение България на гражданите“.

Магистър по икономика в УНСС. От 1989 работи в банковия сектор. До 2001 г. се занимава с управление на финансови активи. Един от основателите на Българската дилърска асоциация и неин председател в периода 1998- 2002 г.

От 2001 до 2011 г. е председател на борда на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите. Член е и на изпълнителния съвет на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозитите.

Учредител и член на Изпълнителния съвет на ПП „ Движение България на гражданите“.

Член е на секторна група „Икономика и финанси“.

Нагоре