Димитър Делчев, Председател на ДБГ
Найден Зеленогорски, Член на Изпълнителния съвет
Бисер Манолов, Член на Изпълнителния съвет
Бойка Маринска, Член на Изпълнителния съвет
Димитър Танев, Член на Изпълнителния съвет
Людмил Веселинов, Член на Изпълнителния съвет
Нина Борова, Член на Изпълнителния съвет
Доц. д-р Димитър Шишков, Член на Изпълнителния съвет
Андрей Петков, Председател на МДБГ
Виолета Донева - Янкулова, Член на Изпълнителния съвет
Делчо Бакърджиев, Член на Изпълнителния съвет
Христин Стрижлев, Член на Изпълнителния съвет
Димитър Димитров, Член на Изпълнителния съвет
Нагоре